Onder effectieve patiëntgesprekken in de zorg verstaan wij een respectvol en op gelijkwaardigheid gebaseerde communicatie tussen patiënt, diens naasten en de zorgprofessional. Een goed gesprek leidt tot een gezamenlijke besluitvorming waarbij de patiënt en diens naasten de consequenties van die besluiten kunnen overzien. Met aandacht voor de volgende dimensies: fysieke, psychische, sociale, spirituele, stervensfase, verlies en rouw, cultuur, ethisch en juridisch. Deze zijn o.a. beschreven in het kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.

Aanpak

Als fundament voor alle trainingen speelt bij de eerste sessie het Emotioneel Intelligentie Programma (EIP) een belangrijke rol. In het EIP onderscheiden we 4 elementen van bewustwording en inzicht:
 1. Zelfbewustzijn
 2. Zelfmanagement
 3. Sociaal bewustzijn
 4. Relatiemanagement

Jouw eigen ervaringen vormen de uitgangspunten om jezelf verder te ontwikkelen.

Investeren in effectieve communicatie levert voor zowel jou, de zorgprofessional als de patiënt met diens naasten positieve effecten op. Denk daarbij aan het helder krijgen van de zorgvraag, het opstellen van een op maat ontwikkeld behandelplan, het reduceren van onduidelijkheden.

zorgprofessionals trainingen

Training

De training bestaat uit 3 sessies van 3,5 uur.
 • Sessie 1: Uitleg van het Emotioneel Intelligentie Programma
 • Sessie 2: Oefenen van praktijksituaties 1 / algemene oefengesprekken
 • Sessie 3: Oefenen van praktijksituaties 2 / oefenen van je persoonlijke ontwikkelpunten

Praktische informatie

 • Bij deze training maken we gebruik van acteur(s) en camera
 • Trainingslocatie is in company of andere locatie in overleg
 • Wij adviseren een groepsgrootte van maximaal 8 deelnemers

Resultaat

Je krijgt meer inzicht in:
 • Jouw eigen verbale en non verbale gedrag
 • Het effect van jouw communicatie op de patiënt en diens naasten
 • De achterliggende redenen van het gedrag van jezelf en de patiënt
 • Het stellen van de “juiste” vragen

Reacties van deelnemers

Andere trainingen?
Bekijk ons aanbod. 

Ben je geïnteresseerd?
Wij denken graag met je mee. Maak een vrijblijvende afspraak.

Schuiven naar boven