Wat is eigenlijk ‘slecht nieuws’? En wie bepaalt dat? Hoe ga je als zorgprofessional om met jouw eigen emotie en die van jouw patiënt? In welke mate heb je zicht op wat slecht nieuws doet met jou en jouw patiënt? Hoe houd je rekening met jouw wensen en die van de patiënt rondom de behandeling? 

Een goed gesprek leidt tot een gezamenlijke besluitvorming waarbij de patiënt en diens naasten de consequenties van die besluiten kunnen overzien. Met aandacht voor de volgende dimensies: fysieke, psychische, sociale, spirituele, stervensfase, verlies en rouw, cultuur, ethisch en juridisch. Deze zijn o.a. beschreven in het kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.

Aanpak

In deze training krijg je zicht op jouw eigen handelen, redenen van jouw beslissingen en handvatten voor een optimaal contact met jouw patiënt rond slecht nieuws.

Als fundament voor al onze trainingen speelt het Emotioneel Intelligentie Programma (EIP) een belangrijke rol.

iedereen wil aardige collega's ook jouw collega's

Training

De training bestaat uit 3 sessies van 3,5 uur.

 • Sessie 1: Emotioneel Intelligentie Programma in relatie tot slecht nieuws
 • Sessie 2: Effectieve gesprekstechnieken vanuit bewustwording
 • Sessie 3: Verdieping van jouw vaardigheden vanuit onder andere (eigen) casuïstiek

Praktische informatie

 • Bij deze training maken we gebruik van acteur(s) en camera
 • Wij adviseren een groepsgrootte van maximaal 8 deelnemers
 • Trainingslocatie is in company of een andere locatie in overleg

Resultaat

Je krijgt meer inzicht in en maakt kennis met:

 • Jouw eigen verbale en non-verbale gedrag
 • Het effect van jouw communicatie op de patiënt en diens naasten
 • De achterliggende redenen van het gedrag van jezelf en de patiënt
 • Het voorbereiden van een slecht nieuwsgesprek
 • Het stellen van de ‘juiste’ vragen
 • Het herkennen van de verschillende fases van verwerking van de patiënt
 • Jouw praktijkvaardigheden in gesprekstechnieken

Reacties van deelnemers

Andere trainingen?
Bekijk ons aanbod. 

Ben je geïnteresseerd?
Wij denken graag met je mee. Maak een vrijblijvende afspraak.

Schuiven naar boven